YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Kristen fordybelse

Lene Højholt

PRÆDIKENER

1. søndag i advent

Jubel og selvransagelse

1. søndag i advent

Nådeåret er kommet

2. søndag i advent

Tør vi møde ham?

2. søndag i advent

De ti brudepiger

3. søndag i advent

Trøst mit folk

4. søndag i advent

Han skal blive større

4. søndag i advent

Budbringerne

Juleaften

Julemørket

Juleaften

Fred til mennesker med Guds velbehag!

2. juledag

Stefanus og Paulus som forbilleder

Nytårsdag

Kaldelse til et nyt år

Nytårsdag

Året, der gik, og året, der kommer, er i Guds hånd

1. søndag efter Hellig3konger

Drengen Jesus

1. søndag efter Hellig3konger

"Lad de små børn komme til mig"

2. søndag efter Hellig3konger

Jesu mor viser vej

2. søndag efter Hellig3konger

Vi skal se ham, som han er

3.  søndag efter Hellig3konger

"Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren"

Sidste søndag efter Hellig3konger

Forklarelsens lys

Søndag seksigesima

Sædemanden sår

Søndag seksagesima

Gudsriget vokser og vokser

Søndag seksagesima

Guds perspektiv - og vores

1. søndag i fasten

Jesus ser freistelsen og standser den

3. søndag i fasten

Sandheden som livskilde

Maria Bebudelse

Marias lovsang

Palmesøndag

Se, min konge kommer til mig

Skærtorsdag

Smertens nat

Påskedag

Påskemorgen slukker sorgen

Påskedag

Englens vejledning

Påskedag

Kvinderne ved graven

Bededag

Johannes som forbillede

4. søndag eftrer påske

Omvendelse og sandhedens Ånd

4. søndag efter påske

Virkelig frie

6. søndag efter påske

Sandhedens Ånd

Pinsedag

Guds nye pagt

2. Pinsedag

Dommen er Guds kærlighedsgerning

Trinitatis søndag

Født af Ånden

Trinitatis søndag

Den treenige Guds kærlighed

2.  søndag efter Trinitatis

Guds fest og kærlighed

2. søndag efter Trinitatis

Den, der har ører at høre med, skal høre

3. søndag efter Trinitatis

Kærlighedens omsorg

3. søndag efter Trinitatis 

To sønner, to sider af os hver især

3. søndag efter Trinitatis

Faderen og de fortabte sønner

4. søndag efter trinitati13. søndag efter trinitatis

Jesus ser - Afskedsprædikens

Hvem dømmer?

5. søndag efter Trinitatis

Gå bort fra mig, Herre

6. søndag efter Trinitatis

Livet i Guds retfærdighed

6. søndag efter Trinitatis 2.t.

Favnet i Guds kærlighed

7. søndag efter Trinitatis 

Gud veder menneskers skæbne

7. søndag efter Trinitatis

Gud har gjort alting godt og rigtigt til rette tid

9. søndag efter Trinitatis 

Frygt ikke du lille hjord 

10. søndag efter Trinitatis

Gud er én

10. søndag efter Trinitatis

Jesus græder

11. søndag efter Trinitatis

Guds retfærdighed

11. søndag eftr Trinitatis

Guds perspektiv og menneskers

11. søndag efter Trinitatis

Hengivelse

12. søndag efter Trinitatis

Jonas som et tegn

13. søndag efter trinitatis

Hvem er næste? 

13. søndag efter trinitatis

Jesus ser - Afskedsprædiken

13. søndag efter Trinitatis

Kærlighedens retfærdighed

15. søndag efter Trinitatis

Martha og Maria

15. søndag efter Trinitatis - DR-transmitteret

Tilværelsens to dimensioner

16. søndag efter Trinitatis

Lazarus' søstre. Høstgudstjeneste

17. søndag efter Trinitatis

Himmelhvælvingens perspektiv

17. søndag efter Trinitatis

"Ung vin på nye sække!"

18. søndag efter Trinitatis

Mit rige er ikke af denne verden

19. søndag efter Trinitatis - DR-transmitteret

Det gamle og det nye menneske

19. søndag efter Trinitatis

Kaldelse

20. søndag efter Trinitatis

Kongesønnens bryllup

Alle helgens dag

Billeder fra Guds rige

21. søndag efter Trinitatis

Levendegørelse

21. søndag efter Trinitatis

Retfærdighed

24. søndag efter Trinitatis

Dommeren

25. søndag efter Trinitatis

Menneskesønnens dage

Sidst tilkomne:

Sidste søndag i kirkeåret

Fårene og bukkene
ARTIKLER

Nytt norsk Kirkeblad. For teologi og praksis. Nr. 3 - 2007

Johannesevangeliet som kilde til forkyndelse for mennesker i vor tid

Prædikenvejledning til tiden mellem påske og pinse

Kirkebladet i Grenaa

At synge er at bede dobbelt - sept., okt., nov. 2002

At fortælle sin historie - juni, juli, aug. 2003

Mirakler - sept., okt., nov. 2004

Om skyld og synd - sept., okt., nov. 2005

Judas - hvem er han? - sept., okt., nov. 2006 

Nærhed og nærvær - juni, juli, aug. 2007

Sjælesorg - marts, april, maj 2008 

Bibeltekster som hjælp og vejledning - marts, april, maj 2013

Plejehjemmenes blad

Salme 23 - maj 2000

Bøn - marts 2002

Et ord fra Gud - maj 2005

Rejse til Assisi i Italien - maj 2007

Livet i det store og i det små - maj 011

Faste - februar 2012

Adventstid - december 2013