YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Kristen fordybelse

Lene Højholt

FOREDRAG 

FOF i Grenaa - 1-dags kursus

Tilmelding på 86 32 55 88, f@f-djursland.dk eller www.fof-djursland.dk


I dette semester er der ingen kurser i Grenaa


Andre foredrag og arrangementer


Løgumkloster Refugium 5. - 8. dec. 2023

Kursus om Mystik - poesi, kunst og musik

"I disse dage lader vi William Blake, Hildegard af Bingen og Rumi vise vej. Dagene byder ikke alene på viden men også tro i praksis", sådan skriver de to programværter, Charlotte Rørth, forfatter og journalist, og Helle Skaarup, forstander.

Onsdag den 6 . december står jeg for et foredrag om Jobs Bog belyst med illustrationer af William Blake og for meditationer over disse illustrationer

Pris pr. person, inkl. overnatning og fuld forplejning: Dobbeltværelse: 3.895 kr., Enkeltværelse: 4.195 kr.

Se nærmere om indhold og tilmelding:

Program Mystik – poesi, kunst og musik (loegumkloster-refugium.dk)


Foredrag om Frans af Assisi og den franciskanske spiritualitet

Hjallese Kirke - torsdag den 11. januar 2024 kl. 19

Denne aften skal handle om Frans af Assisi, et særligt menneske, der levede i årene 1181-1226. Frans var som udgangspunkt en helt almindelig ung mand, der efter svære oplevelser igennem krig og alvorlig sygdom, blev ramt af en længsel og senere af en oplevelse af Guds og skaberværkets storhed. Mest overvældende for ham var oplevelsen af den kærlighed, der måtte ligge bag, at Gud valgte selv at blive et menneske for at dele alt med os. Den kærlighedskraft, han mødte, og som for ham var ét med Kristus, ændrede helt hans liv. Også en ung kvinde i Assisi, Clara, blev grebet af Frans af Assisis tanker, og hun udfoldede med hans inspiration et kvindeligt spirituelt liv, som tiltrak mange unge kvinder over hele Europa.

Frans inspirerer stadig i dag, 800 år efter at han levede. Således har pave Frans taget navn efter ham og forsøger at gå i hans fodspor, og Assisi er blevet et af kristendommens vigtigste pilgrimsmål, for her kan man stadig i kirker og stræder og på stederne for Frans og Claras liv møde afspejlinger af det under, som dengang udspillede sig.

Aftenen begynder med en kort gudstjeneste med Frans af Assisi som tema, og den fortsætter med et foredrag om Frans og Clara. I løbet af aftenen vil der også blive vist nogle få billeder fra Assisi, og der vil blive tid til samtale. 

Gudstjeneste og foredrag finder sted i Hjallese Kirke

Hjallesegade 25, 5260 Odense


Foredrag om Clara af Assisi

Hvalsø sognegård - fredag den 1. marts 2024 kl. 14 - 16

Clara af Assisi er Frans af Assisis kvindelige modpol. Som helt ung blev Clara grebet af Frans og hans inderlige og radikale tro, og efter at have mødt ham nogle få gange, overgav hun sig selv og sit liv helt i hans varetægt. Det var hans kærlighed til mennesket Jesus, der ramte hende, og selv om de to sjældent mødtes, forblev deres liv herefter dybt forbundne i en fælles hengivelse til ham.

Frans var et udadrettet menneske, og sammen med sine brødre vandrede han rundt som tiggermunk og forkyndte evangeliet, mens Clara som kvinde efter tidens skik levede indelukket i et kloster sammen med de andre kvinder, der efterhånden strømmede til hendes sted. I troen og i hjertet var hun forenet med Frans, men hendes og søstrenes trosvej udfoldede sig bag klostrets mure konkret på en helt anden måde end hans, og hun måtte finde sin egen vej til foreningen med Kristus.

Frans og Claras liv er udtryk for henholdsvis en mandlig og en kvindelig spirituel vej, og der er meget at lære af dem. De levede langt fra vores tid og på en helt anden måde, end vi gør i dag, men deres længsel, deres vedholdenhed i kærlighed og deres intension kan være et forbillede for ethvert søgende menneske.

Foredraget finder sted i Sognegården i Hvalsø, Præstegårdsvej 2B, 4330 Hvalsø