YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Kristen fordybelse

Lene Højholt

FOREDRAG 

Folkeuniversitetet i Århus 

- holdet er nedlagt på grund af corona nedskæringer

FOF i Grenaa - 1-dags kursus

Tilmelding på 86 32 55 88, f@f-djursland.dk eller www.fof-djursland.dk

Læs din Bibel – forstå dig selv   

Johannesevangeliet 10 - åben for nye deltagere

Denne studiekreds mødes en dag hvert semester - til en fortsat gennemgang af Johannesevangeliets trosvej. Dette er sidste mødegang.

I Johannesevangeliet fører Jesus disciplene skridt for skridt ind i et dybere møde med ham selv og med Gud. Den vej, Jesus her leder disciplene ad, rummer en kilde til inspiration for ethvert søgende menneske. Undervisningen vil bestå af oplæg, små meditationer og samtale.

Til undervisningen medbringes bibel og salmebog.

Som inspiration kan læses Lene Højholt: Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet.

Lørdag 8/10  kl. 10-16

Sognegården i Grenaa, Nørregade 1, 8500 Grenaa

Pris: 550 kr. Dagen er med fuld forplejning.Andre foredrag og arrangementer


Foredrag i Hvalsø sognegård - kirkehøjskole

Frans af Assisi

Onsdag den 7. september kl. 16.30 - 18.30

Sognegården i Hvalsø, Præstegårdsvej 2B, 4330 Hvalsø.