YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Kristen fordybelse

Lene Højholt

FOREDRAG 

FOF i Grenaa - 1-dags kursus

Tilmelding på 86 32 55 88, f@f-djursland.dk eller www.fof-djursland.dk


I dette semester er der ingen kurser i Grenaa


Andre foredrag og arrangementer


Foredrag om Clara af Assisi

Hvalsø sognegård - fredag den 1. marts 2024 kl. 14 - 16

Clara af Assisi er Frans af Assisis kvindelige modpol. Som helt ung blev Clara grebet af Frans og hans inderlige og radikale tro, og efter at have mødt ham nogle få gange, overgav hun sig selv og sit liv helt i hans varetægt. Det var hans kærlighed til mennesket Jesus, der ramte hende, og selv om de to sjældent mødtes, forblev deres liv herefter dybt forbundne i en fælles hengivelse til ham.

Frans var et udadrettet menneske, og sammen med sine brødre vandrede han rundt som tiggermunk og forkyndte evangeliet, mens Clara som kvinde efter tidens skik levede indelukket i et kloster sammen med de andre kvinder, der efterhånden strømmede til hendes sted. I troen og i hjertet var hun forenet med Frans, men hendes og søstrenes trosvej udfoldede sig bag klostrets mure konkret på en helt anden måde end hans, og hun måtte finde sin egen vej til foreningen med Kristus.

Frans og Claras liv er udtryk for henholdsvis en mandlig og en kvindelig spirituel vej, og der er meget at lære af dem. De levede langt fra vores tid og på en helt anden måde, end vi gør i dag, men deres længsel, deres vedholdenhed i kærlighed og deres intension kan være et forbillede for ethvert søgende menneske.

Foredraget finder sted i Sognegården i Hvalsø, Præstegårdsvej 2B, 4330 Hvalsø.

Arrangementet er gratis. Af hensyn til kaffe/kage bedes tilmeldelse ske til Carsten Lester.

E-mail: carsten.lester@fasttvnet.dk eller tlf.: 40469953.