YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

RETRÆTER

En retræte er en tid i stilhed, hvor man trækker sig tilbage fra hverdagen for at give rum for et indre liv og for tid til at overveje dybere aspekter af tilværelsen. 

Forårsretræte på Løgumkloster Refugium den 9. - 13. maj 2024

"At blive menneske!"

Det kristne virkelighedssyn beskrives i billedform klart og koncentreret igennem bibelens første kapitler. Gud, mennesket, naturen, defineres og sættes i relation til hinanden, og igennem skabelsesberetningernes fortællinger fremstilles det grundvilkår, vi mennesker er sat i. Vi er alle skabt i Guds billede og rummer hans virkelighed i os, men vi bærer også en jeg-virkelighed, en syndefaldsberetning, som giver muligheder, men som også splitter sindet og gør det vanskeligt at rumme os selv med alt, hvad vi er, og dermed at finde fred med os selv.

Også de følgende fortællinger i ”urhistorien”, om Kain og Abel, syndfloden og Babelstårnet, uddyber forståelsen af de menneskelige vilkår, vi må leve med, og giver samtidig indblik i veje til accept og forløsning, til en form for tilbagevenden til den oprindelse, Gud har lagt i os.

På retræten henter vi inspiration og åndelig vejledning igennem urfortællingens beretninger. Det sker gennem meditativ fordybelse i bibelens tekster og i billeder, der knytter sig hertil,gennem samtale og gennem stilhed. Hver dag er der stilhed til kl.15.30.Om aftenen lytter vi til ½ times musik i kapitelsalen, og herefter er der igen stilhed.

Programmet er endnu ikke udfærdiget.

Tilmelding til Løgumkloster RefugiumKristen fordybelse

Lene Højholt