YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

RETRÆTER

En retræte er en tid i stilhed, hvor man trækker sig tilbage fra hverdagen for at give rum for et indre liv og for tid til at overveje dybere aspekter af tilværelsen. 

Forårsretræte på Løgumkloster Refugium

"At blive menneske!"  9. - 13. maj 2024


Det kristne virkelighedssyn beskrives i billedform klart og koncentreret igennem bibelens første kapitler. Gud, mennesket, naturen, defineres og sættes i relation til hinanden, og igennem skabelsesberetningernes fortællinger fremstilles det grundvilkår, vi mennesker er sat i.

Vi er alle skabt i Guds billede og rummer hans virkelighed i os, men vi lever også i en jeg-virkelighed, beskrevet igennem syndefaldsberetningen, som giver muligheder, men som også splitter sindet og gør det vanskeligt at rumme os selv med alt, hvad vi er, og dermed at finde fred med os selv.

Også ”urhistoriens” følgende fortællinger om Kain og Abel, syndfloden og Babelstårnet, uddyber forståelsen af de menneskelige vilkår, vi må leve med, og samtidig giver de indblik i veje til accept og forløsning, til en form for tilbage-venden til den oprindelse, Gud med sit billede har lagt i os.

På retræten henter vi inspiration og åndelig vejledning igennem urfortællingens beretninger. Det sker gennem meditativ fordybelse i bibelens tekster og i billeder, der knytter sig hertil, og igennem samtale og stilhed. Hver dag er der stilhed til kl.15.30. Om aftenen lytter vi til ½ times musik i kapitelsalen, og herefter er der igen stilhed.


Se dagsprogram på https://www.loegumkloster-refugium.dk/Program/Retr%C3%A6te-%E2%80%93-at-blive-menneske

Pris pr. person: Dobbeltværelse: 4.595 kr.; Enkeltværelse: 4.995 kr.

Prisen er inkl. overnatning og fuld forplejning.


Kristen fordybelse

Lene Højholt