YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Kristen fordybelse

Lene Højholt

BØGER

"Frans og Clara. Meditativ fordybelse i de franciskanske fortællinger"

Udkom 20. maj 2020

Frans og Claras af Assisi bliver begge ramt af en stærk religiøs længsel, som helt kommer til at bestemme deres livs- og trosvej. Denne skildres i bogen gennem en fordybende læsning af tekster, de selv har skrevet og af vidnesbyrd fra deres samtidige brødre og søstre. 

Frans og Claras væren sætter befriende spørgsmålstegn ved, hvad virkelighed er, og den peger på en åbenhed overfor altid nærværende og nye gudsskabte muligheder.  


Samtale med Anders Laugesen om bogen og meget andet i udsendelsen: "Pilgrim - på rejse i troens univers" søndag den 31. maj.

https://www.dr.dk/radio/p1/pilgrim-pa-rejse-i-troens-univers/pilgrim-pa-rejse-i-troens-univers-8


Læs omtale af bogen i Kristeligt Dagblad - af Else Marie Nygaard

Læs anmeldelse fra Kristeligt Dagblad - af Søren Hermansen


Læs omtale af bogen i Katolsk Orientering - af Malene Fenger-Grøndahl

Læs anmeldelse fra Katolsk Orientering - af Ove Klausen


Læs anmeldelse fra Mofibo - af Philip Neess

”At blive menneske. Meditativ fordybelse i den bibelske urfortælling"

Udkom  den 25. august 2011.

Tolker biblens første kapitler som en beskrivelse af den menneskelige bevidstheds udvikling og opbygning. Bogen spejler de bibelske fortællinger ind i den personlige historie og kan dermed hjælpe til selvindsigt og forsoning med livet, som det er.

"Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet" 

Udkom 2006

Beskriver, hvordan Johannesevangeliet igennem symboler og billedfortællinger skildrer disciplenes trosvej - fra Jesus kalder disciplene, og til han har vækket sin egen virkelighed i dem og sender dem ud i verden for at bringe hans lys til alle mennesker. Den voksende nærhed imellem Jesus og desciplene vises bl.a. ved, at han først kalder dem disciple, så tjenere, så venner, så brødre og til sidst børn.


Læs anmeldelse fra Kristeligt Dagblad - af Doris Ottesen 

Læs anmeldelse på Religion.dk - af Jette Dahl

Læs anmeldelse - af Poul A. Beck

Læs anmeldelse af Astri Hognestad, Norge

"Åndelig vejledning - en del af den kirkelige tradition". 

Udkom 2006

Afsnittene: "Meditativ læsning af bibelske tekster" og "Billeder anvendt i forbindelse med åndelig vejledning".  

Giver en grundig instruktion i bibel- og billedmeditation.


Læs anmeldelse på kultur@kristeligt-dagblad.dk - af Doris Ottesen

"Det sidste - en ny begyndelse". 

Udkom 1999

Udgivet af det økumeniske fællesråd i Danmark.

Afsnittet "Religiøsitet og kirke ved årtusindskiftet".  

Indeholder bl.a. symbolske tolkninger af flere bibeltekster.

"Buddhas lære - og den tibetanske buddhisme".

Udkom  1993

Bogen er en indføring i den tibetanske buddhisme og er derfor også en velegnet baggrundsbog for rejsende, der skal besøge de tibetanske områder.

Den er beregnet til undervisning i gymnasium og hf

"Essays om Babel". Redigeret af Hans Hauge m.fl. 1986

Afsnittet "Babelstårnet - en fortælling om den menneskelige bevidstheds udvikling".

Indeholder  symbolske fortolkninger af skabelsesberetningerne, babelsmyten og pinseunderet.

RADIOUDSENDELSER - INTERVIEWS - SAMTALER

Samtaler og refleksioner med og mellem Anders Laugesen og jeg på YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCoCpotQJn4h2AD0aD7z2Kmw?view_as=subscriber

Samtalerne er optaget på retræten: ”Veje Gud tør kende". En samtaleretræte på Ådalen - om tro, liv og livsfaser


Interview bragt i Århus Stiftsmagasin Xryds 2010

"Vi har mistet det religiøse sprog" - af Malene Post


Interview i Nordjyske Stifttidende den 23. november 2011

"Vi skifter karakter" - af Charlotte Rørth


Interview i Kristeligt Dagblad den 14. december 2012:

I julen fødes Jesus i vores hjerter

ARTIKLER


Kronikken - i Folkeuniversitetets program. 1985

Religionernes funktion - kristendommen og de andre


Nyt fra kirkefondet" nr. 3 1999

(temanummer om "Troens symboler")

"Symbolers kraft"


Festskrift til Søster Abraham på hendes 70-års fødselsdag. 2002


Kirken Underviser" april 2007

"Bibellæsning med hjertet"


Nytt norsk Kirkeblad. For teologi og praksis. Nr. 3 - 2007

Johannesevangeliet som kilde til forkyndelse for mennesker i vor tid

Prædikenvejledning til tiden mellem påske og pinse


Nordjyske Stifttidende den 5. oktober 2008

"Vi fatter ikke, hvad de siger"- eller "Folkekirken er i krise"


Grøn kirkes hjemmeside - august 2013

Strandgudstjeneste og dans


Folkekirke og religionsmøde. Magasin om religionsmøde - dec. 2013

Det religiøse sprog i bibeltekster og liturgi


Ikon. Tro i dialog - juni 2015

Sjælens trappe

Mini-tema: Skriftsyn - Hvordan læser du dit helligskrift?

https://danmission.dk/ikon/magasinet/arkivet/


Se også

"Foredrag af Pater Maximilian Mizzi OFM Conv.

Assisi 2004-2007"

Mange har mødt pater Mizzi på retræter her i Danmark eller i forbindelse med rejserne til Assisi.

Se nærmere om bogen