Bog med Pater Mizzis foredrag

 

   

 

"Gud elsker dig. Ikke fordi du er god, men fordi Han er"

Foredrag af Pater Maximilian Mizzi OFM Conv. Assisi 2004-2007.

 

Emnerne for foredragene og interviewene er:

Barndom og ungdom

Novicemaster i Rivotorto

Missionen i Assisi

Økumenisk og interreligiøs dialog

Dialog med Japan og Indien

Dialog med Islam

Anekdote om Mother Teresa

Pilgrimsvandringer i ”the Spirit of Assisi”

Spirituel vejledning

Kristi lidelseshistorie

Helligånden

Mysticisme

Franciskansk spiritualitet

Medfølelse og kærlighed

Forholdet mellem Frans og Klara

Maria, Guds moder

Rosenkransen

Bøn

Fred

Stilhed

Kontemplative nonner

 

Den danske udgave fås som pdf-file til en anbefalet donation på 250 kr. ved kontakt til:  bente@assisimission.net 

Den 3. marts 2013 udgives en trykt engelsk udgave af Franciskanerordenen på Malta.  

Samme dag udgiver CEFID og Franciskanerordenen i Assisi en italiensk bog med en samling af Pater Mizzis artikler gennem 25 år i ordenens tidsskrift "San Francesco".